Algemene voorwaarden

1)Afspraak:

 • Wij werken uitsluitend op afspraak. Wij vragen je om minimaal 5 minuten van te voren aanwezig te zijn zodat alles voor iedereen goed aansluit. Dit geldt voor alle behandelingen die wij aanbieden.

2)Afmelden:

 • Afmelden voor een geplande les moet 10 uur van te voren gebeuren. Bij geen afmelding wordt de les afgeschreven.
 • Bij afmelding voor 10 uur dan kun je de les op een ander tijdstip inhalen gedurende je lopende contract.
 • Afmelden kan telefonisch ( 076-8200910 )of via de mail info@glowmotion.nl

3)Abonnement:

 • De betaling van het abonnement wordt middels automatische incasso maandelijks rond de 26ste voorafgaande de volgende maand geïncasseerd.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in het contract vermeldt staat.
 • We verwachten van je dat je de afgesproken maandtermijnen correct naleeft, indien je dit niet doet dan ben je in gebreke.
 • Niet vervallen termijnen zijn dan direct door ons opeisbaar en het is dan niet meer mogelijk om gebruik te maken van de cabines.
 • Na afloop contract wordt dit automatisch overgezet naar een doorlopend contract wat maandelijks schriftelijk opzegbaar is. Opzegtermijn 1 maand.

3)Lessen:

 • De lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Lessen die niet door kunnen gaan i.v.m. vakantie en ziekte kunnen tijdens het lopende contract daarvoor of daarna ingehaald worden.
 • Bij langdurige blessure of ziekte wordt dit in overleg besproken.
 • Bij doorlopende contracten hanteren wij de jaarkalender.
 • Bij doorlopende contracten vervallen de lessen aan het einde van het kalenderjaar.
 • Wordt het contract / doorlopend contract tussentijds verbroken dan wordt er gekeken hoeveel lessen er al verbruikt zijn en nog verrekend moeten worden.
 • Voorbeeld:

Twee keer per week lessen = 104 lessen per jaar

Contract verbroken, 1 juli

Lessen verbruikt: 72

Volgens contract: 52 lessen betaald

Nog te verrekenen: 20 lessen

4)Kledingvoorschriften:

 • Het kledingadvies is sokken, sportlegging en een shirt. Geen schoenen en sieraden in de cabines. Dit geldt tevens voor alle andere behandelingen die wij aanbieden.

5)Aansprakelijkheid:

 • Glowmotion is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van goederen die je bij je hebt, op welke wijze dan ook. Tevens is Glowmotion niet aansprakelijk voor verwondingen of ongevallen van onze klanten of personen die onze klanten vergezellen.

6)Cliënt gegevens:

 • Cliëntgegevens worden voor eigen gebruik van Glowmotion opgeslagen om de vorderingen bij te houden en de lessen.

7)Prijzen

 • Prijzen vermeld op de website zijn geldig gedurende het kalenderjaar.
 • Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

*In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet wordt voorzien zal Glowmotion hier in alle redelijkheid een beslissing over nemen.